Spatia Teacher Academy – kursy dla nauczycieli

Fundacja Spatia rusza z programem kursów dla nauczycieli finansowanych z programu Erasmus+. Nasze kursy będą realizowanie przez doświadczonych trenerów w kilku lokalizacjach w Europie. Do wyboru jest 7 kursów:

Budowanie siły uczenia się poprzez nauczanie oparte na neuronauce

Komunikatywny angielski dla pracowników szkół

Nie bądź nudziarzem! Zaszalej! Kreatywność z uważnością w klasie

Humanistyczna edukacja kontekstowa – siła sztuki

Edukacja pokojowa. Metodologia XXI w.

Nauka oparta na grach dla szkół i nauczycieli

Bądź menedżerem w swojej klasie – kurs koordynacji, współpracy i komunikacji

 

PROSTE KROKI DO UCZESTNICTWA W NASZYCH SZKOLENIACH

W przypadku przyznanej dotacji dla Twojej szkoły:

  1. Sprawdź naszą ofertę szkoleń
  2. Wybierz szkolenie, które odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom.
  3. Zgłoś się do swojego koordynatora programu Erasmus+
  4. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kursu oraz kwestii finansowych i organizacyjnych

 W przypadku kiedy Twoja szkoła chce dopiero wnioskować o dotację:

  1. Poznaj zasady wnioskowania o grant
  2. Złóż wniosek do swojej Narodowej Agencji
  3. Jeśli potrzebujesz pomocy przy napisaniu grantu, skontaktuj się z nami.

Korzyści z uczestnictwa w kursach w ramach programu ERASMUS+

Obecny program szkoleń (2021–2027) stanowi wyjątkowe połączenie inicjatyw promujących włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową, a także aktywne zaangażowanie młodych ludzi w życie demokratyczne. Misją nauczycieli jest wyposażenie młodych ludzi/uczniów w umiejętności, które pozwolą im sprawnie przystosować się do coraz bardziej mobilnego, wielokulturowego i cyfrowego środowiska. Jest to możliwe dzięki uczestnictwu w szkoleniach w ramach programu Erasmus+.

  • 100% finansowania przez program Erasmus+, Akcja 1 (pokrycie kosztów podróży wyżywienia, zakwaterowania i opłat za udział w szkoleniach)
  • możliwość wymiany dobrych praktyk (uczestnicy szkoleń pochodzą z różnych krajów)
  • możliwość zdobycia nowych umiejętności dydaktycznych

Schoolture for Climate Change

Zapraszamy do śledzenia naszego nowego projektu Schoolture for Climate Change, który został stworzony w ramach współpracy z grecką organizacją  Commonspace Group. Celem projektu jest nawiązanie współpracy ze szkołami podstawowymi i zapewnienie ich społecznościom innowacyjnych, nowoczesnych programów edukacyjnych w obszarze zwiększania świadomości wpływu zmian klimatu na funkcjonowanie człowieka, a także przestrzennego, środowiskowego i kulturowego wymiaru zmian klimatycznych w środowisku miejskim.

Brzmi zawile? Chcielibyśmy po prostu zaangażować społeczność lokalną i  szkolną w próbę stworzenia dobrych praktyk, mających na celu radzenie sobie z kryzysem klimatycznym. Działania te będą oparte na międzynarodowych doświadczeniach specjalistów Commonspace i SPATIA, a także na potrzebach i wizjach wybranych społeczności szkolnych.

Więcej szczegółów: Schoolture for Climate Change

 

 

 

Project number – 2020-1-PL01-KA227-SCH-095376

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Schoolture – pierwsze spotkanie projektowe w Atenach

Rozpoczynamy nowy projekt pn.”Schoolture for climate change”.

Celem projektu jest standaryzacja metod i wdrażanie narzędzi partycypacyjnych w edukacji. Łączy edukację ekologiczną z dziedzictwem kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska miejskiego. Jego siłą napędową jest społeczność szkolna, jako miejsce wdrażania trwałych i korzystnych dla środowiska i społeczeństwa zmian.

Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA została zaproszona do współpracy przez organizację z Aten – Commonspace

W dniach 20-22 października 2023 uczestniczyliśmy w pierwszym spotkaniu projektowym w Atenach. Świetna atmosfera, inspirujące spotkania. Zapowiada się świetna współpraca.

 

 

 

Project number – 2020-1-PL01-KA227-SCH-095376

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.