Creating Spaces for Creativity

Ideą projektu realizowanego w okresie 2021-2023 było stworzenie nowych przestrzeni dla
kreatywności w szkole. W ramach działań członków konsorcjum powstały trzy podręczniki
dla nauczycieli i edukatorów:

1. Praktyczny podręcznik dla nauczycieli: “Jak uczyć kreatywnie?”
2. Praktyczny przewodnik dla uczniów – “Jak uczyć się kreatywnie?”
3. Rekomendacje i dobre praktyki – “Jak stworzyć przestrzeń, która rozwija kreatywność w szkole?”

W projekcie wzięli udział nauczyciele szkół z Chorzowa i Sosnowca, nauczyciele akademiccy
z Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciele szkół z Irlandii, Portugalii, Grecji i Turcji.
Efekty projektu – scenariusze lekcji, poradniki i zbiory dobrych praktyk są bezpłatnie
udostępnione nauczycielom, edukatorom, uczniom oraz wszystkim zainteresowanym.
Inicjator i lider projektu: Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA.

Partnerzy projektu:
IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu
Malatya Bilim Sanat Merkezi (Turcja)
Edmund Rice College (Irlandia)
CulturePolis (Grecja)
Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (Madera, Portugalia)

Sfinansowane ze środków UE.
Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji (NA).
Unia Europejska ani NA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Nr umowy finansowej: 2020-1-PL01-KA227-SCH-095376

Strona internetowa projektu 

REZULTAT 1.
Interaktywny podręcznik pt.
Jak uczyć się kreatywnie?
 

Pierwszy rezultat projektu to interaktywny podręcznik o tym, jak kreatywnie się uczyć. Atrakcyjna forma publikacji (ćwiczenia, zadania, ciekawostki, filmy) sprawia, że stanowi ona cenne wsparcie dla nauczycieli i edukatorów, a przede wszystkim dla głównych odbiorców – uczniów. Podręcznik jest wynikiem międzynarodowej współpracy ekspertów m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii i komunikacji.

Podręcznik powstał w 5 wersjach językowych:

 

REZULTAT 2.
podręcznik interaktywny pt.
Kreatywność w szkole.

Podręcznik dla nauczycieli składa się z dwóch głównych części. Pierwsza z nich stanowi teoretyczne wprowadzenie do kreatywnego nauczania – wyjaśnia siłę twórczego myślenia i przedstawia najskuteczniejsze metody dydaktyczne, które zwiększają kreatywność uczniów, a na koniec krótko omawia sposoby,  jak systemy edukacyjne  krajów partnerskich wspierają (lub nie wspierają) kreatywność. Druga część podręcznika składa się z planów/scenariuszy pojedynczych lekcji lub większych projektów edukacyjnych. Wszystkie scenariusze oparte są na nowoczesnych, interaktywnych metodach dydaktycznych i które zwiększają kreatywność uczniów i są zgodne z wytycznymi integracji wiedzy w celu stworzenia interesujących, interdyscyplinarnych lekcji, poruszających ważne współczesne zagadnienia.

REZULTAT 3.
podręcznik interaktywny pt.
Jak kreować kreatywne przestrzenie w szkole?
Zbiór inspiracji

W podręczniku zaprezentowane zostały 44 przykłady innowacyjnych zmian w szkołach w Europie, które można wdrożyć w każdej szkole. Ustandaryzowane opisy zawierają: opis idei, jej wpływ na rozwój kreatywności, wzmocnione przez zmianę kompetencje i umiejętności, koszty zmian i sposoby ich minimalizacji. Podręcznik pokazuje, że innowacje przestrzenne w szkołach skutecznie wpływają na wzrost poziomu kreatywności, a wprowadzanie zmian nie jest trudne i kosztochłonne.

Podręcznik powstał w 5 wersjach językowych:

Spotkanie partnerów projektu Creating Spaces for Creativity na Maderze

Dwa lata międzynarodowej współpracy, trzy rezultaty, kreatywne spotkania i kolejne wspólne projekty. Projekt „Creating Spaces for Creativity” wchodzi w fazę końcową. Spotkanie na portugalskiej Maderze miało charakter podsumowujący dwuletnie prace nad założonymi rezultatami projektu. Współpraca była niezwykle owocna i stworzyła przestrzeń do realizacji nowych, wspólnych przedsięwzięć.

W projekcie wzięli udział nauczyciele szkół z Irlandii, Madery, Turcji, Grecji i Polski pod kierownictwem Fundacji Spatia. Rezultatami tej współpracy są 3 innowacyjne rozwiązania promujące kreatywność w szkole:

  1. Praktyczny podręcznik dla nauczycieli: “Jak uczyć kreatywnie?”
  2. Praktyczny przewodnik dla uczniów – “Jak uczyć się kreatywnie?
  3. Rekomendacje i dobre praktyki – “Jak tworzyć kreatywne przestrzenie w szkole?”

Partnerzy projektu Creating Spaces for Creativity:
IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu
Malatya Bilim Sanat Merkezi (Turcja)
Edmund Rice College (Irlandia)
CulturePolis (Grecja)
Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (Portugalia, Madera)

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni dla kreatywności w edukacji, zarówno w ramach procesów edukacyjnych, jak i kreacji przestrzeni przyjaznej zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Jak się uczyć, jak uczyć i jak przygotować przestrzeń, aby nauka była kreatywna i interesująca. W projekcie biorą udział nauczyciele szkół z Sosnowca, nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciele szkół z Irlandii, Portugalii, Grecji i Turcji. Efekty projektu – scenariusze lekcji, poradniki i zbiory dobrych praktyk są bezpłatnie udostępnione nauczycielom szkół oraz uczniom.

     

 

Jak uczyć się kreatywnie? Interaktywny ebook dla uczniów i nauczycieli

Pierwszy rezultat projektu Creating Spaces for Creativity to interaktywny podręcznik o tym, jak kreatywnie się uczyć. Atrakcyjna forma publikacji (ćwiczenia, zadania, ciekawostki, filmy) sprawia, że stanowi ona cenne wsparcie dla nauczycieli i edukatorów, a przede wszystkim dla głównych odbiorców – uczniów. Podręcznik Jak uczyć się kreatywnie? jest wynikiem międzynarodowej współpracy ekspertów m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii i komunikacji.

Partnerzy projektu Creating Spaces for Creativity:
IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu
Malatya Bilim Sanat Merkezi (Turcja)
Edmund Rice College (Irlandia)
CulturePolis (Grecja)
Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (Portugalia)

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA z Chorzowa. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni dla kreatywności i nauki. Jak się uczyć, jak uczyć i jak przygotować przestrzeń, aby nauka była kreatywna i interesująca. W projekcie biorą udział nauczyciele szkół z Chorzowa i Sosnowca, nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciele szkół z Irlandii, Portugalii, Grecji i Turcji. Efekty projektu – scenariusze lekcji, poradniki i zbiory dobrych praktyk będą bezpłatnie udostępnione nauczycielom szkół oraz uczniom.

 

Cyfrowy montaż dźwięku. Warsztaty w ramach Meet&Code

Październik miesiącem programowania. Zespół Studia Banacha włączył się w cykl warsztatów realizowanych w ramach inicjatywy Meet&Code.
W piątek, 21 października 2022 zebrani w naszym studiu uczestnicy mogli nauczyć się jak nagrać i zmontować podcast.

Warsztaty składały się z odsłony teoretycznej, w której dowiedzieli się jakie są rodzaje mikrofonów, jak nagrywać dźwięk za pomocą dostępnych urządzeń (np. smartfona) i jakiego oprogramowania użyć do montażu audio.

W części praktycznej uczestnicy mogli, przy wsparciu naszych ekspertów, nagrać rozmowę, a następnie, z użyciem bezpłatnego oprogramowania, ćwiczyć montaż dźwięku. Nauczyli się m.in. jak usuwać pauzy i niepotrzebne fragmenty nagrania, jak odszumiać nagranie i jak wstawiać podkłady dźwiękowe.

Bardzo się cieszymy 😁 że warsztaty się spodobały! Mamy nadzieję, że powtórzymy to w kolejnych edycjach projektu.
Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone w ramach inicjatywy Meet And Code przy wsparciu ❤️ TechSoup Polska SAP4Good oraz Amazon.pl
  

Przestrzeń przyjazna kreatywności. Tworzymy rezultat 3 projektu „Creating Spaces for Creativity”

Właśnie rozpoczęły się nagrania filmowe do multimedialnej publikacji, którą tworzymy w ramach rezultatu nr 3 projektu „Creating Spaces for Creativity” – przestrzenie przyjazne kreatywności. Uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu opowiadali jak wyobrażają sobie kreatywne przestrzenie w szkole.

E-book, który opublikujemy z początkiem 2023 r. będzie zawierał wiele przykładów ciekawie i praktycznie zorganizowanych przestrzeni w szkole i w jej otoczeniu, które powstały z udziałem uczniów, nauczycieli i innych interesariuszy szkoły. Zaprezentujemy proste rozwiązania, które można wprowadzić w budynku tradycyjnej szkoły, inspirują do działania społeczność szkolną, sprzyjają nauce, nie generują wysokich kosztów i są przyjazne dla środowiska.

Ostateczna koncepcja tego rezultatu powstanie podczas kolejnego spotkania projektowego w irlandzkim Cork (26-30 września 2022), gdzie gościć będziemy w Edmund Rice College.

Partnerzy projektu Creating Spaces for Creativity:
IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu
Malatya Bilim Sanat Merkezi (Turcja)

Czytaj dalej

Kreatywne spotkanie na Korfu. Rozpoczynamy realizację 3. rezultatu projektu.

Projekt „Creating Spaces for Creativity” wchodzi w kolejną fazę realizacyjną. W kwietniu 2022 rozpoczęły się prace nad rezultatem nr 3 – przestrzeń przyjazna kreatywności. W ramach tego działania chcemy wypracować rekomendacje dla szkół, w której pokażemy jak tworzyć przestrzeń, którą polubią i uczniowie, i nauczyciele, i która będzie tworzyć atmosferę sprzyjającą zaangażowaniu w naukę.

W maju 2022 r. każdy z partnerów projektu przygotowywał przykłady kreatywnych rozwiązań przestrzennych we własnym kraju. Zebrane dobre praktyki zostały zaprezentowane podczas międzynarodowego spotkania projektowego na greckim Korfu. Zgromadzony zasób posłuży do stworzenia koncepcji publikacji związanej z 3. rezultatem projektu.

Naszą fundację i LO im. S. Banacha w Chorzowie reprezentowała młoda ekipa w składzie: Małgorzata Grzonka, Szymon Witczak, Maria Buczek i Antoni Sobisz. To młodzi edukatorzy angażujący się w działania obywatelskie oraz kształcenie pozaformalne.

Jeszcze w tym roku czekają nas dwa spotkanie w irlandzkim Cork. Ostatnie spotkanie projektowe będzie miało miejsce na portugalskiej Maderze, ale to dopiero w lutym 2023.

Partnerzy projektu Creating Spaces for Creativity:
IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu
Malatya Bilim Sanat Merkezi (Turcja)
Edmund Rice College (Irlandia)
CulturePolis (Grecja)
Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (Portugalia)

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA – organ prowadzący Liceum Banacha w Chorzowie. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni dla kreatywności i nauki w czasach pandemii. Jak się uczyć, jak uczyć i jak przygotować przestrzeń, aby nauka była kreatywna i interesująca. W projekcie biorą udział nauczyciele szkół z Chorzowa i Sosnowca, nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciele szkół z Irlandii, Portugalii, Grecji i Turcji. Efekty projektu – scenariusze lekcji, poradniki i zbiory dobrych praktyk będą bezpłatnie udostępnione nauczycielom szkół oraz uczniom.