Spatia Teacher Academy – kursy dla nauczycieli

Fundacja Spatia rusza z programem kursów dla nauczycieli finansowanych z programu Erasmus+. Nasze kursy będą realizowanie przez doświadczonych trenerów w kilku lokalizacjach w Europie. Do wyboru jest 7 kursów:

Budowanie siły uczenia się poprzez nauczanie oparte na neuronauce

Komunikatywny angielski dla pracowników szkół

Nie bądź nudziarzem! Zaszalej! Kreatywność z uważnością w klasie

Humanistyczna edukacja kontekstowa – siła sztuki

Edukacja pokojowa. Metodologia XXI w.

Nauka oparta na grach dla szkół i nauczycieli

Bądź menedżerem w swojej klasie – kurs koordynacji, współpracy i komunikacji

 

PROSTE KROKI DO UCZESTNICTWA W NASZYCH SZKOLENIACH

W przypadku przyznanej dotacji dla Twojej szkoły:

 1. Sprawdź naszą ofertę szkoleń
 2. Wybierz szkolenie, które odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom.
 3. Zgłoś się do swojego koordynatora programu Erasmus+
 4. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kursu oraz kwestii finansowych i organizacyjnych

 W przypadku kiedy Twoja szkoła chce dopiero wnioskować o dotację:

 1. Poznaj zasady wnioskowania o grant
 2. Złóż wniosek do swojej Narodowej Agencji
 3. Jeśli potrzebujesz pomocy przy napisaniu grantu, skontaktuj się z nami.

Korzyści z uczestnictwa w kursach w ramach programu ERASMUS+

Obecny program szkoleń (2021–2027) stanowi wyjątkowe połączenie inicjatyw promujących włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową, a także aktywne zaangażowanie młodych ludzi w życie demokratyczne. Misją nauczycieli jest wyposażenie młodych ludzi/uczniów w umiejętności, które pozwolą im sprawnie przystosować się do coraz bardziej mobilnego, wielokulturowego i cyfrowego środowiska. Jest to możliwe dzięki uczestnictwu w szkoleniach w ramach programu Erasmus+.

 • 100% finansowania przez program Erasmus+, Akcja 1 (pokrycie kosztów podróży wyżywienia, zakwaterowania i opłat za udział w szkoleniach)
 • możliwość wymiany dobrych praktyk (uczestnicy szkoleń pochodzą z różnych krajów)
 • możliwość zdobycia nowych umiejętności dydaktycznych

Schoolture for Climate Change

Zapraszamy do śledzenia naszego nowego projektu Schoolture for Climate Change, który został stworzony w ramach współpracy z grecką organizacją  Commonspace Group. Celem projektu jest nawiązanie współpracy ze szkołami podstawowymi i zapewnienie ich społecznościom innowacyjnych, nowoczesnych programów edukacyjnych w obszarze zwiększania świadomości wpływu zmian klimatu na funkcjonowanie człowieka, a także przestrzennego, środowiskowego i kulturowego wymiaru zmian klimatycznych w środowisku miejskim.

Brzmi zawile? Chcielibyśmy po prostu zaangażować społeczność lokalną i  szkolną w próbę stworzenia dobrych praktyk, mających na celu radzenie sobie z kryzysem klimatycznym. Działania te będą oparte na międzynarodowych doświadczeniach specjalistów Commonspace i SPATIA, a także na potrzebach i wizjach wybranych społeczności szkolnych.

Więcej szczegółów: Schoolture for Climate Change

 

 

 

Project number – 2020-1-PL01-KA227-SCH-095376

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Schoolture – pierwsze spotkanie projektowe w Atenach

Rozpoczynamy nowy projekt pn.”Schoolture for climate change”.

Celem projektu jest standaryzacja metod i wdrażanie narzędzi partycypacyjnych w edukacji. Łączy edukację ekologiczną z dziedzictwem kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska miejskiego. Jego siłą napędową jest społeczność szkolna, jako miejsce wdrażania trwałych i korzystnych dla środowiska i społeczeństwa zmian.

Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA została zaproszona do współpracy przez organizację z Aten – Commonspace

W dniach 20-22 października 2023 uczestniczyliśmy w pierwszym spotkaniu projektowym w Atenach. Świetna atmosfera, inspirujące spotkania. Zapowiada się świetna współpraca.

 

 

 

Project number – 2020-1-PL01-KA227-SCH-095376

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Józef Lompa – śląski Sokrates. Film z okazji 160 rocznicy śmierci wielkiego Ślązaka

Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA, we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Katowicach realizuje film o Józefie Lompie, wielkim Ślązaku, zwanym śląskim Sokratesem.

Termin produkcji filmu nie jest przypadkowy. Wiąże się z przypadającą na 2023 r. 160. rocznicą śmierci tej bardzo ważnej dla polskości Śląska postaci. Józef Lompa – urodzony w Oleśnie na Górnym Śląsku, poliglota, autor książek z wielu dziedzin, poeta, dziennikarz i publicysta, muzyk, człowiek szczególnie zaangażowany w życie społeczne Śląska, określany także jako ojciec etnografii śląskiej. Lompa walczył o wprowadzenie języka polskiego w szkołach, za co został przez władze niemieckie pozbawiły pracy, domu i prawa do emerytury. Józef Lompa jednego dnia stracił wszystko.

Ideą główną projektu jest rozpowszechnienie wśród mieszkańców Śląska wiedzy na temat tej arcyważnej dla regionu postaci. W realizację merytoryczną i filmową projektu zaangażowani zostaną tak znani twórcy jak Marek Szołtysek – śląski pisarz, dziennikarz, historyk, autor książek związanych z kulturą i kuchnią śląską, redaktor Gazety Rybnickiej oraz Waldemar Patlewicz – reżyser i scenarzysta związany z Telewizja Polska Oddziałem w Katowicach, autor wielu dokumentów i reportaży o Górnym Śląsku i postaciach ważnych dla regionu, reżyser teatralny i filmów.

Film o Józefie Lompie będzie miał premierę 29 czerwca 2023 r. na antenie TVP3 Katowice. Po premierze film trafi do internetu – na stronę Fundacji Spatia, TVP3 Katowice  oraz na kanał fundacji w serwisie You Tube.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu
Województwa Śląskiego

Spotkanie partnerów projektu Creating Spaces for Creativity na Maderze

Dwa lata międzynarodowej współpracy, trzy rezultaty, kreatywne spotkania i kolejne wspólne projekty. Projekt „Creating Spaces for Creativity” wchodzi w fazę końcową. Spotkanie na portugalskiej Maderze miało charakter podsumowujący dwuletnie prace nad założonymi rezultatami projektu. Współpraca była niezwykle owocna i stworzyła przestrzeń do realizacji nowych, wspólnych przedsięwzięć.

W projekcie wzięli udział nauczyciele szkół z Irlandii, Madery, Turcji, Grecji i Polski pod kierownictwem Fundacji Spatia. Rezultatami tej współpracy są 3 innowacyjne rozwiązania promujące kreatywność w szkole:

 1. Praktyczny podręcznik dla nauczycieli: “Jak uczyć kreatywnie?”
 2. Praktyczny przewodnik dla uczniów – “Jak uczyć się kreatywnie?
 3. Rekomendacje i dobre praktyki – “Jak tworzyć kreatywne przestrzenie w szkole?”

Partnerzy projektu Creating Spaces for Creativity:
IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu
Malatya Bilim Sanat Merkezi (Turcja)
Edmund Rice College (Irlandia)
CulturePolis (Grecja)
Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (Portugalia, Madera)

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni dla kreatywności w edukacji, zarówno w ramach procesów edukacyjnych, jak i kreacji przestrzeni przyjaznej zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Jak się uczyć, jak uczyć i jak przygotować przestrzeń, aby nauka była kreatywna i interesująca. W projekcie biorą udział nauczyciele szkół z Sosnowca, nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciele szkół z Irlandii, Portugalii, Grecji i Turcji. Efekty projektu – scenariusze lekcji, poradniki i zbiory dobrych praktyk są bezpłatnie udostępnione nauczycielom szkół oraz uczniom.

     

 

Jak uczyć się kreatywnie? Interaktywny ebook dla uczniów i nauczycieli

Pierwszy rezultat projektu Creating Spaces for Creativity to interaktywny podręcznik o tym, jak kreatywnie się uczyć. Atrakcyjna forma publikacji (ćwiczenia, zadania, ciekawostki, filmy) sprawia, że stanowi ona cenne wsparcie dla nauczycieli i edukatorów, a przede wszystkim dla głównych odbiorców – uczniów. Podręcznik Jak uczyć się kreatywnie? jest wynikiem międzynarodowej współpracy ekspertów m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii i komunikacji.

Partnerzy projektu Creating Spaces for Creativity:
IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu
Malatya Bilim Sanat Merkezi (Turcja)
Edmund Rice College (Irlandia)
CulturePolis (Grecja)
Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (Portugalia)

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA z Chorzowa. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni dla kreatywności i nauki. Jak się uczyć, jak uczyć i jak przygotować przestrzeń, aby nauka była kreatywna i interesująca. W projekcie biorą udział nauczyciele szkół z Chorzowa i Sosnowca, nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciele szkół z Irlandii, Portugalii, Grecji i Turcji. Efekty projektu – scenariusze lekcji, poradniki i zbiory dobrych praktyk będą bezpłatnie udostępnione nauczycielom szkół oraz uczniom.

 

Cyfrowy montaż dźwięku. Warsztaty w ramach Meet&Code

Październik miesiącem programowania. Zespół Studia Banacha włączył się w cykl warsztatów realizowanych w ramach inicjatywy Meet&Code.
W piątek, 21 października 2022 zebrani w naszym studiu uczestnicy mogli nauczyć się jak nagrać i zmontować podcast.

Warsztaty składały się z odsłony teoretycznej, w której dowiedzieli się jakie są rodzaje mikrofonów, jak nagrywać dźwięk za pomocą dostępnych urządzeń (np. smartfona) i jakiego oprogramowania użyć do montażu audio.

W części praktycznej uczestnicy mogli, przy wsparciu naszych ekspertów, nagrać rozmowę, a następnie, z użyciem bezpłatnego oprogramowania, ćwiczyć montaż dźwięku. Nauczyli się m.in. jak usuwać pauzy i niepotrzebne fragmenty nagrania, jak odszumiać nagranie i jak wstawiać podkłady dźwiękowe.

Bardzo się cieszymy 😁 że warsztaty się spodobały! Mamy nadzieję, że powtórzymy to w kolejnych edycjach projektu.
Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone w ramach inicjatywy Meet And Code przy wsparciu ❤️ TechSoup Polska SAP4Good oraz Amazon.pl
  

Przestrzeń przyjazna kreatywności. Tworzymy rezultat 3 projektu „Creating Spaces for Creativity”

Właśnie rozpoczęły się nagrania filmowe do multimedialnej publikacji, którą tworzymy w ramach rezultatu nr 3 projektu „Creating Spaces for Creativity” – przestrzenie przyjazne kreatywności. Uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu opowiadali jak wyobrażają sobie kreatywne przestrzenie w szkole.

E-book, który opublikujemy z początkiem 2023 r. będzie zawierał wiele przykładów ciekawie i praktycznie zorganizowanych przestrzeni w szkole i w jej otoczeniu, które powstały z udziałem uczniów, nauczycieli i innych interesariuszy szkoły. Zaprezentujemy proste rozwiązania, które można wprowadzić w budynku tradycyjnej szkoły, inspirują do działania społeczność szkolną, sprzyjają nauce, nie generują wysokich kosztów i są przyjazne dla środowiska.

Ostateczna koncepcja tego rezultatu powstanie podczas kolejnego spotkania projektowego w irlandzkim Cork (26-30 września 2022), gdzie gościć będziemy w Edmund Rice College.

Partnerzy projektu Creating Spaces for Creativity:
IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu
Malatya Bilim Sanat Merkezi (Turcja)

Czytaj dalej

Kreatywne spotkanie na Korfu. Rozpoczynamy realizację 3. rezultatu projektu.

Projekt „Creating Spaces for Creativity” wchodzi w kolejną fazę realizacyjną. W kwietniu 2022 rozpoczęły się prace nad rezultatem nr 3 – przestrzeń przyjazna kreatywności. W ramach tego działania chcemy wypracować rekomendacje dla szkół, w której pokażemy jak tworzyć przestrzeń, którą polubią i uczniowie, i nauczyciele, i która będzie tworzyć atmosferę sprzyjającą zaangażowaniu w naukę.

W maju 2022 r. każdy z partnerów projektu przygotowywał przykłady kreatywnych rozwiązań przestrzennych we własnym kraju. Zebrane dobre praktyki zostały zaprezentowane podczas międzynarodowego spotkania projektowego na greckim Korfu. Zgromadzony zasób posłuży do stworzenia koncepcji publikacji związanej z 3. rezultatem projektu.

Naszą fundację i LO im. S. Banacha w Chorzowie reprezentowała młoda ekipa w składzie: Małgorzata Grzonka, Szymon Witczak, Maria Buczek i Antoni Sobisz. To młodzi edukatorzy angażujący się w działania obywatelskie oraz kształcenie pozaformalne.

Jeszcze w tym roku czekają nas dwa spotkanie w irlandzkim Cork. Ostatnie spotkanie projektowe będzie miało miejsce na portugalskiej Maderze, ale to dopiero w lutym 2023.

Partnerzy projektu Creating Spaces for Creativity:
IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu
Malatya Bilim Sanat Merkezi (Turcja)
Edmund Rice College (Irlandia)
CulturePolis (Grecja)
Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (Portugalia)

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA – organ prowadzący Liceum Banacha w Chorzowie. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni dla kreatywności i nauki w czasach pandemii. Jak się uczyć, jak uczyć i jak przygotować przestrzeń, aby nauka była kreatywna i interesująca. W projekcie biorą udział nauczyciele szkół z Chorzowa i Sosnowca, nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciele szkół z Irlandii, Portugalii, Grecji i Turcji. Efekty projektu – scenariusze lekcji, poradniki i zbiory dobrych praktyk będą bezpłatnie udostępnione nauczycielom szkół oraz uczniom.