O AI w edukacji na CEGEF w Katowicach

Ekspert Spatia Teacher AcademyMateusz Zapart był gościem-prelegentem Central Europe Gamedev & E-Carriers Festival w Katowicach (7 czerwca 2024 r.).

Warsztaty pt. Balans technologii i umiejętności miękkie – jak AI zmienia edukację i pracę w zespole przeprowadził w Metropolitalnej Strefie Kreatywności.

Już wkrótce w ofercie Spatia Teacher Academy pojawi się kurs, podczas którego nauczyciele dowiedzą się w jaki sposób wykorzystać sztuczną inteligencję i ChatGPT w edukacji i dlaczego nie powinniśmy bać się tych narzędzi.

Central Europe Gamedev & E-Careers Festival to dwudniowe wydarzenie, które odbyło się 6 i 7 czerwca 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Potrzeby i oczekiwania rynku pracy w obszarze sektorów kreatywnych – gaming, gamedev i esport, skłoniły organizatorów, do stworzenia imprezy z pogranicza edukacji, rozrywki oraz rozwoju gospodarczego. CEGEF jest festiwalem, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się, jak rozwinąć karierę zawodową w ramach branż kreatywnych, ze szczególnym naciskiem na gamedev, gaming i esport.

Pozostając w temtyce gamingu polecamy inny kurs STA – Game Based Learning for Schools and Teachers

WODNE IMPREIUM w Dąbiu

Po serii spotkań i warsztatów partycypacyjnych w Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu zaczyna powstawać ogród deszczowy „Wodne Imperium”, w którego tworzenie włączyli się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele Gminy Psary i lokalnych instytucji.
Uczniowie przygotowali wspaniałą uroczystość, w której uczestniczyli goście z Aten – przedstawiciele lidera projektu Commonspace Co-op, szkoły z Aten, która uczestniczy w projekcie, Greckiego Ministerstwa Edukacji, dwóch nauczycieli z hiszpańskiej szkoły średniej oraz reprezentanci Fundacji Rozwoju Edukacji SPATIA.
Projekt pokazał jak ważna jest współpraca różnych interesariuszy, jak wiele wnoszą oni do projektu, by stał się kompletnym. Uczniowie nie tylko odczuli, że ich zdanie się liczy, ale, także to, że należy wysłuchać innych stron przedsięwzięcia, także tych nie do końca zaangażowanych w jego realizację, ale odczuwający jego wpływ.

Dziękujemy za współpracę wszystkim zaangażowanym. To było wspaniałe, wspólne doświadczenie.

PROJECT NUMBER – 2022-2-EL01-KA210-SCH-000100859

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Schoolture for Climate Change is an Erasmus+ project that attempts through its actions to highlight, document and communicate the methodologies and tools of participatory design in various stages of the educational process.

SCHOOLTURE FOR CLIMATE CHANGE

What is Schoolture for Climate Change?

This is an innovative project applying the participatory design method to education. The main aim of the project was to develop a methodology and a toolkit that can be applied in all schools, regardless of subject.

The project activities were implemented in two schools:

– at Zografou Primary School, Greece
– at the Primary School in Dąbie, Poland

In each school, projects related to climate education (with a focus on climate change) were implemented using the participatory design method.

The projects were tailored to the needs of each school and involved different groups of stakeholders around the school – students, teachers, parents, local activists and policy makers.

See how we acted in schools in Greece and Poland

Project results:

 • 2 pilot educational programmes created on the basis of pro-climate projects implemented in 2023 and 2024 in two schools – in Greece and Poland.
 • Guide with methodologies, tools and good practices for participatory design in educational activities related to the climate crisis and cultural heritage .

Project leader: Commonspace Co-op – an organisation with many years of experience in participatory design.

Project partner: SPATIA Foundation for the Development of Education – an organisation that creates and implements modern educational programmes in cooperation with partners from Poland and Europe.

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

PROJECT NUMBER – 2022-2-EL01-KA210-SCH-000100859

Warsztaty „Schoolture” w Dąbiu

Za nami pierwsze warsztaty w Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu! Miały one na celu omówienie Projektu Schoolture for Climate Change i stosowanych w nich metod, wspólne mapowanie terenu i ustalenie ważnych kwestii dotyczących rezultatu działań.
W spotkaniu wzięli udział wszyscy zaangażowani interesariusze: Wójt Gmina Psary, pan Tomasz Sadłoń, Dyrektorka Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu, pani Joanna Marcinkowska, Eksperci: pani Barbara Roździńska (ekodoradca), pan Łukasz Siwczyk, Prezes Zarządu Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach, Nauczyciele: pani Karina Bizan, pani Joanna Kalińska, pani Marlena Walczyk oraz Rodzice: pan Tomasz Niedbał, pan Szczepan Gawron oraz pani Malwina Gunia, która jest również ekspertem od planowania ogrodów.
W wyniku partycypacyjnych technik: dialog, spacer, mapowanie, dyskusje i warsztaty, nakreślone zostały ramy, w granicach których uczniowie będą projektować OGRÓD DESZCZOWY w przestrzeni przyszkolnej.
Projekt Schoolture for Climate Change jest efektem współpracy greckiej organizacji Commonspace Co-op i polskiej Fundacja Rozwoju Edukacji Spatia.
Warsztaty poprowadzili:  Katarzyna Baca,  Justyna Jopek i Tomasz Sobisz.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za otwartość i merytoryczne podejście do tematu. Jesteśmy mocno naładowani pozytywną energią i nie możemy doczekać się następnych projektowo-partycypacyjnych kroków!
The first workshop at Tadeusz Kosciuszko Elementary School in Dabie is behind us! It was aimed aimed at discussing the Schoolture for Climate Change Project, the methods used, mapping the area together and identifying important issues regarding the outcome of the activities.
The meeting was attended by all stakeholders involved: Head of the Psary Municipality, Mr. Tomasz Sadłoń, Headmistress of the Tadeusz Kościuszko Primary School in Dąbie, Ms. Joanna Marcinkowska, Experts: Ms. Barbara Roździńska (eco-advisor), Mr. Łukasz Siwczyk, President of the Management Board of Municipal Utilities Company in Psary, Teachers: Ms. Karina Bizan, Ms. Joanna Kalińska, Ms. Marlena Walczyk, and Parents: Mr. Tomasz Niedbał, Mr. Szczepan Gawron and Ms. Malwina Gunia, who is also an expert in garden planning. The most beautiful thing – they were people who HUGELY surprised us with their enthusiasm and commitment ! And on top of that, they had something unique – knowledge, experience and local patriotism, that is what can become an additional value in participation.
As a result of participatory techniques: dialogue, walking, mapping, discussions and workshops, a framework has been outlined within which the students will design a DREAM GARDEN in the school space.
The Schoolture for Climate Change project is a collaboration between the Greek organization Commonspace and the Polish FRE SPATIA. The workshop was led by Katarzyna Baca , Justyna Jopek and Tomasz Sobisz.
We would like to thank all Participants for their openness and substantive approach to the topic. We are highly charged with positive energy and can’t wait for the next project-participation steps!
_______
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Więcej szczegółów: Schoolture for Climate Change

Project number
2022-2-EL01-KA210-SCH-000100859

Spatia Teacher Academy – kursy dla nauczycieli

Fundacja Spatia rusza z programem kursów dla nauczycieli finansowanych z programu Erasmus+. Nasze kursy będą realizowanie przez doświadczonych trenerów w kilku lokalizacjach w Europie. Do wyboru jest 7 kursów:

Budowanie siły uczenia się poprzez nauczanie oparte na neuronauce

Komunikatywny angielski dla pracowników szkół

Nie bądź nudziarzem! Zaszalej! Kreatywność z uważnością w klasie

Humanistyczna edukacja kontekstowa – siła sztuki

Edukacja pokojowa. Metodologia XXI w.

Nauka oparta na grach dla szkół i nauczycieli

Bądź menedżerem w swojej klasie – kurs koordynacji, współpracy i komunikacji

 

PROSTE KROKI DO UCZESTNICTWA W NASZYCH SZKOLENIACH

W przypadku przyznanej dotacji dla Twojej szkoły:

 1. Sprawdź naszą ofertę szkoleń
 2. Wybierz szkolenie, które odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom.
 3. Zgłoś się do swojego koordynatora programu Erasmus+
 4. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kursu oraz kwestii finansowych i organizacyjnych

 W przypadku kiedy Twoja szkoła chce dopiero wnioskować o dotację:

 1. Poznaj zasady wnioskowania o grant
 2. Złóż wniosek do swojej Narodowej Agencji
 3. Jeśli potrzebujesz pomocy przy napisaniu grantu, skontaktuj się z nami.

Korzyści z uczestnictwa w kursach w ramach programu ERASMUS+

Obecny program szkoleń (2021–2027) stanowi wyjątkowe połączenie inicjatyw promujących włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową, a także aktywne zaangażowanie młodych ludzi w życie demokratyczne. Misją nauczycieli jest wyposażenie młodych ludzi/uczniów w umiejętności, które pozwolą im sprawnie przystosować się do coraz bardziej mobilnego, wielokulturowego i cyfrowego środowiska. Jest to możliwe dzięki uczestnictwu w szkoleniach w ramach programu Erasmus+.

 • 100% finansowania przez program Erasmus+, Akcja 1 (pokrycie kosztów podróży wyżywienia, zakwaterowania i opłat za udział w szkoleniach)
 • możliwość wymiany dobrych praktyk (uczestnicy szkoleń pochodzą z różnych krajów)
 • możliwość zdobycia nowych umiejętności dydaktycznych

Schoolture for Climate Change

Zapraszamy do śledzenia naszego nowego projektu Schoolture for Climate Change, który został stworzony w ramach współpracy z grecką organizacją  Commonspace Group. Celem projektu jest nawiązanie współpracy ze szkołami podstawowymi i zapewnienie ich społecznościom innowacyjnych, nowoczesnych programów edukacyjnych w obszarze zwiększania świadomości wpływu zmian klimatu na funkcjonowanie człowieka, a także przestrzennego, środowiskowego i kulturowego wymiaru zmian klimatycznych w środowisku miejskim.

Brzmi zawile? Chcielibyśmy po prostu zaangażować społeczność lokalną i  szkolną w próbę stworzenia dobrych praktyk, mających na celu radzenie sobie z kryzysem klimatycznym. Działania te będą oparte na międzynarodowych doświadczeniach specjalistów Commonspace i SPATIA, a także na potrzebach i wizjach wybranych społeczności szkolnych.

Więcej szczegółów: Schoolture for Climate Change

 

 

 

Project number – 2022-2-EL01-KA210-SCH-000100859
The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Schoolture – pierwsze spotkanie projektowe w Atenach

Rozpoczynamy nowy projekt pn.”Schoolture for climate change”.

Celem projektu jest standaryzacja metod i wdrażanie narzędzi partycypacyjnych w edukacji. Łączy edukację ekologiczną z dziedzictwem kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska miejskiego. Jego siłą napędową jest społeczność szkolna, jako miejsce wdrażania trwałych i korzystnych dla środowiska i społeczeństwa zmian.

Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA została zaproszona do współpracy przez organizację z Aten – Commonspace

W dniach 20-22 października 2023 uczestniczyliśmy w pierwszym spotkaniu projektowym w Atenach. Świetna atmosfera, inspirujące spotkania. Zapowiada się świetna współpraca.

 

 

 

Project number – 2022-2-EL01-KA210-SCH-000100859
The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Józef Lompa – śląski Sokrates. Film z okazji 160 rocznicy śmierci wielkiego Ślązaka

Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA, we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Katowicach realizuje film o Józefie Lompie, wielkim Ślązaku, zwanym śląskim Sokratesem.

Termin produkcji filmu nie jest przypadkowy. Wiąże się z przypadającą na 2023 r. 160. rocznicą śmierci tej bardzo ważnej dla polskości Śląska postaci. Józef Lompa – urodzony w Oleśnie na Górnym Śląsku, poliglota, autor książek z wielu dziedzin, poeta, dziennikarz i publicysta, muzyk, człowiek szczególnie zaangażowany w życie społeczne Śląska, określany także jako ojciec etnografii śląskiej. Lompa walczył o wprowadzenie języka polskiego w szkołach, za co został przez władze niemieckie pozbawiły pracy, domu i prawa do emerytury. Józef Lompa jednego dnia stracił wszystko.

Ideą główną projektu jest rozpowszechnienie wśród mieszkańców Śląska wiedzy na temat tej arcyważnej dla regionu postaci. W realizację merytoryczną i filmową projektu zaangażowani zostaną tak znani twórcy jak Marek Szołtysek – śląski pisarz, dziennikarz, historyk, autor książek związanych z kulturą i kuchnią śląską, redaktor Gazety Rybnickiej oraz Waldemar Patlewicz – reżyser i scenarzysta związany z Telewizja Polska Oddziałem w Katowicach, autor wielu dokumentów i reportaży o Górnym Śląsku i postaciach ważnych dla regionu, reżyser teatralny i filmów.

Film o Józefie Lompie będzie miał premierę 29 czerwca 2023 r. na antenie TVP3 Katowice. Po premierze film trafi do internetu – na stronę Fundacji Spatia, TVP3 Katowice  oraz na kanał fundacji w serwisie You Tube.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu
Województwa Śląskiego

Spotkanie partnerów projektu Creating Spaces for Creativity na Maderze

Dwa lata międzynarodowej współpracy, trzy rezultaty, kreatywne spotkania i kolejne wspólne projekty. Projekt „Creating Spaces for Creativity” wchodzi w fazę końcową. Spotkanie na portugalskiej Maderze miało charakter podsumowujący dwuletnie prace nad założonymi rezultatami projektu. Współpraca była niezwykle owocna i stworzyła przestrzeń do realizacji nowych, wspólnych przedsięwzięć.

W projekcie wzięli udział nauczyciele szkół z Irlandii, Madery, Turcji, Grecji i Polski pod kierownictwem Fundacji Spatia. Rezultatami tej współpracy są 3 innowacyjne rozwiązania promujące kreatywność w szkole:

 1. Praktyczny podręcznik dla nauczycieli: “Jak uczyć kreatywnie?”
 2. Praktyczny przewodnik dla uczniów – “Jak uczyć się kreatywnie?
 3. Rekomendacje i dobre praktyki – “Jak tworzyć kreatywne przestrzenie w szkole?”

Partnerzy projektu Creating Spaces for Creativity:
IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu
Malatya Bilim Sanat Merkezi (Turcja)
Edmund Rice College (Irlandia)
CulturePolis (Grecja)
Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (Portugalia, Madera)

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni dla kreatywności w edukacji, zarówno w ramach procesów edukacyjnych, jak i kreacji przestrzeni przyjaznej zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Jak się uczyć, jak uczyć i jak przygotować przestrzeń, aby nauka była kreatywna i interesująca. W projekcie biorą udział nauczyciele szkół z Sosnowca, nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciele szkół z Irlandii, Portugalii, Grecji i Turcji. Efekty projektu – scenariusze lekcji, poradniki i zbiory dobrych praktyk są bezpłatnie udostępnione nauczycielom szkół oraz uczniom.