Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Chorzowie

Uruchomienie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Chorzowie to największy projekt FRE Spatia. Właśnie powstała strona internetowa szkoły oraz strony liceum w mediach społecznościowych: FacebookYouTube.

Pierwszy rok szkolny naszego liceum rozpocznie się 1 września 2021 r. Do dwóch pierwszych klas zapraszamy łącznie 30 uczniów. Specjalność to komunikacja cyfrowa. Nasi uczniowie będą zarówno poznawali tajniki nowoczesnych technologii, jak również kreowali i prowadzili projekty społeczne, naukowe i kulturalne (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w komunikacji cyfrowej).

 

Creating Spaces for Creativity – mamy dofinansowanie!!!

Projekt Creating SPACES for Creativity, którego inicjatorem i liderem jest nasza Fundacja otrzymał ponad 1 mln zł na działania związane z innowacjami, wymianą dobrych praktyk oraz tworzeniem partnerstw na rzecz kreatywności.

Wyniki konkursu

Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni dla kreatywności w szkole. W ramach wspólnych działań przygotowane zostaną trzy rezultaty:
                   1. Praktyczny podręcznik dla nauczycieli: “Jak uczyć kreatywnie?”
                   2. Praktyczny przewodnik dla uczniów – “Jak uczyć się kreatywnie?”

                   3. Rekomendacje i dobre praktyki – “Jak tworzyć kreatywne miejsca w szkole?”

W projekcie wezmą udział nauczyciele, którzy w ramach szkoleń i wymiany dobrych praktyk na poziomie międzynarodowym, wypracują wspólnie z pracownikami akademickimi innowacyjne rozwiązania, promujące rozwój kreatywności w szkole.

Partnerami w projekcie są:

Kredens „Byfyj” z projektu „Dej pozór”- licytacja

Kredens, czyli śląski „byfyj” ozdobiony przez 14 artystów ze Śląska trafi niebawem na aukcję, z której dochód zasili budżet na edukację dzieci i młodzieży skupionej wokół świetlicy środowiskowej w Katowicach-Szopienicach.

Artyści, którzy ozdobili kredens:
Zdzisław Majerczyk, Joanna Furgalińska , Weronika Siupka, Monika Kudełko, Anna Liwia Strutyńska, Grzegorz Chudy, Paulina Matysek, Jarosław Kassner, Józef Hetman , Izabela Barber, Krzysztof Stręcioch, Jan Raspazjan, Sabina Pasoń, Miłosz Nosiadek.

Licytacja w lutym 2021. O terminie i zasadach licytowania będziemy informowali na naszej stronie na Facebooku

Konsultacje z ekspertami – wymiana doświadczeń

Za nami niezwykle inspirujące konsultacje z ekspertami od edukacji. Dyskutowaliśmy na temat rozwiązań usprawniających samodzielne uczenie się. Wsparcie uczniów w tym procesie jest bardzo ważne, żeby mogli w przyszłości doskonalić swoje umiejętności i rozwijać się w interesujących ich obszarach. Ważną rolę w tych działaniach odgrywa nie tylko motywacja, ale także dobrze zorganizowana przestrzeń do pracy i nauki.

Przestrzeń determinuje bowiem nasze samopoczucie, może stymulować do działania i sprzyjać rozwojowi kreatywności. Zastanawialiśmy się nad tym, jak powinna wyglądać taka przestrzeń, jaka jest rola nauczyciela w jej tworzeniu oraz jakie są aktualne wyzwania dydaktyczne w tym zakresie. W naszym spotkaniu wzięli udział aktywni i twórczy nauczyciele ze śląskich szkół oraz przedstawiciele szkolnictwa wyższego – eksperci w zakresie wdrażania innowacji w dydaktyce. Wśród gości spotkania znaleźli się także specjaliści z zakresu animacji kultury.

Mamy nadzieję, że już wkrótce uda nam się przygotować projekty, które będą odpowiedzią na zasygnalizowane w czasie spotkania potrzeby i wyzwania.

Dej pozór. Szoł tok Izoldy Czmok

Śląsk jest regionem o wyrazistym dziedzictwie kulturowym i silnie zakorzenionych tradycjach. Przejawia się to w bogactwie inicjatyw kulturalnych i artystycznych promujących tradycyjne wartości. Projekt pn. „Dej pozór. Szoł rok Izoldy Czmok” realizowany przez Fundacja Rozwoju Edukacji SpatiaTVP3 Katowice przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury promuje ludzi działających na rzecz pielęgnowania i upowszechniania kultury śląskiej.

W listopadzie i grudniu 2020 r. powstanie 6-odcinkowy cykl telewizyjny, który TVP3 Katowice wyemituje na swojej antenie. W kolejnych odcinkach, obok znanych artystów oraz animatorów kultury i tradycji śląskiej zasiądą „zwykli” ludzie, którzyrealizują małe, często prywatne projekty.

Wszystkie odcinki cyklu, po emisji antenowej trafią na stronę internetową TVP3 Katowice (link), gdzie stworzą multimedialne archiwum działań na rzecz zachowania tradycji i kultury śląskiej.

Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury” i „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Moc kreatywności – przygotowujemy wniosek do programu Erasmus Plus

 

Ciągła niewiadoma dotycząca przyszłości stała się naszą codziennością. W obliczu nowych, nieznanych nam dotychczas wyzwań niezwykle cenna okazuje się umiejętność szybkiej adaptacji oraz kreatywnego podejścia do problemów.

Kreatywność wyzwalają w nas przede wszystkim działania w zakresie swobodnej ekspresji twórczej poprzez doświadczanie kultury, sztuki oraz doświadczanie otaczającego nas świata, szczególnie przyrody. Wierzymy, że wzmocnienie tych doświadczeń oraz popularyzacja wiedzy na temat kreatywności jest kluczowym zadaniem w edukacji młodzieży.

 

Podjęliśmy zatem próbę stworzeni projektu, który przyczyni się do wspierania kreatywności oraz świadomości kulturowej w zakresie potrzeby ciągłych zmian. Intensywnie pracujemy razem z nauczycielami i ekspertami z zakresu psychologii, kultury i edukacji pozaformalnej nad opracowaniem wniosku do programu Erasmus Plus. W zespole znaleźli się specjaliści z różnych krajów – Polski, Turcji, Irlandii i Portugalii. Każdy z partnerów jest inny pod względem doświadczeń i kompetencji w zakresie edukacji kreatywnej, dzięki czemu z pewnością osiągniemy efekt synergii.

Celem naszej współpracy jest bowiem wzmocnienie współpracy między partnerami projektu, w tym między organizacjami działającymi w obszarze edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej. Chcemy także zwiększyć wiedzę edukatorów i nauczycieli, jak uczyć kreatywnie oraz dostarczyć uczniom wiedzy, jak uczyć się kreatywnie.

Matematyka od kuchni

Rozpoczynamy projekt kulinarno-matematyczny. Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu warsztatów edukacyjnych dla dzieci z klasy pierwszej i drugiej i realizowany jest we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie. W trakcie warsztatów uczniowie poprzez badanie, eksperymentowanie, doświadczanie, działanie, analizowanie poszerzą swoją wiedzę matematyczną, a co ważniejsze zrozumieją jej rolę i wagę w codziennym życiu, możliwości praktycznego zastosowania. Ważnym elementem jest też nauka pracy w zespole. Planowany cykl zajęć to:

  1. Czy matematyka jest potrzebna w kuchni?
  2. Czy wszystko da się zważyć i zmierzyć? Czy litr to tyle samo co kg?
  3. Czy pizza jest symetryczna?
  4. Po co w kuchni pieniądze ?
  5. Ile matematyki potrzebne jest do upieczenia chleba ?
  6. Matematyczny savoire-vivre przy stole.

Uczniowie w działaniu poznawać będą więc m.in. ułamki, jednostki miary i objętości, różnice pomiędzy objętością a wagą, symetrię, figury geometryczne, planowanie budżetu, doskonalić będą umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Uatrakcyjnieniem nauki będzie degustacja samodzielnie przygotowanych potraw.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji Orlen w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.