Creating Spaces for Creativity – 1. spotkanie zespołu projektowego

25 kwietnia 2021 odbyło się, w formule online, pierwsze spotkanie zespołu projektu Creating Spaces for Creativity.

Studio Fundacji Spatia zlokalizowane było w Chorzowskim Centrum Kultury. Spotkanie było okazją do poznania się nawzajem i przedstawienia swoich organizacji, a także do podziału zadań projektowych. Przez najbliższe 2 lata razem tworzyli będziemy przestrzeń do kreatywności w szkole.

Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni dla kreatywności w szkole. W ramach wspólnych działań przygotowane zostaną trzy rezultaty:

                   1. Praktyczny podręcznik dla nauczycieli: “Jak uczyć kreatywnie?”
                   2. Praktyczny przewodnik dla uczniów – “Jak uczyć się kreatywnie?”
                   3. Rekomendacje i dobre praktyki – “Jak tworzyć kreatywne miejsca w szkole?”

W projekcie wezmą udział nauczyciele, którzy w ramach szkoleń i wymiany dobrych praktyk na poziomie międzynarodowym, wypracują wspólnie z pracownikami akademickimi innowacyjne rozwiązania, promujące rozwój kreatywności w szkole.

Partnerami w projekcie są: