Schoolture – pierwsze spotkanie projektowe w Atenach

Rozpoczynamy nowy projekt pn.”Schoolture for climate change”.

Celem projektu jest standaryzacja metod i wdrażanie narzędzi partycypacyjnych w edukacji. Łączy edukację ekologiczną z dziedzictwem kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska miejskiego. Jego siłą napędową jest społeczność szkolna, jako miejsce wdrażania trwałych i korzystnych dla środowiska i społeczeństwa zmian.

Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA została zaproszona do współpracy przez organizację z Aten – Commonspace

W dniach 20-22 października 2023 uczestniczyliśmy w pierwszym spotkaniu projektowym w Atenach. Świetna atmosfera, inspirujące spotkania. Zapowiada się świetna współpraca.

 

 

 

Project number – 2020-1-PL01-KA227-SCH-095376

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.