Moc kreatywności – przygotowujemy wniosek do programu Erasmus Plus

 

Ciągła niewiadoma dotycząca przyszłości stała się naszą codziennością. W obliczu nowych, nieznanych nam dotychczas wyzwań niezwykle cenna okazuje się umiejętność szybkiej adaptacji oraz kreatywnego podejścia do problemów.

Kreatywność wyzwalają w nas przede wszystkim działania w zakresie swobodnej ekspresji twórczej poprzez doświadczanie kultury, sztuki oraz doświadczanie otaczającego nas świata, szczególnie przyrody. Wierzymy, że wzmocnienie tych doświadczeń oraz popularyzacja wiedzy na temat kreatywności jest kluczowym zadaniem w edukacji młodzieży.

 

Podjęliśmy zatem próbę stworzeni projektu, który przyczyni się do wspierania kreatywności oraz świadomości kulturowej w zakresie potrzeby ciągłych zmian. Intensywnie pracujemy razem z nauczycielami i ekspertami z zakresu psychologii, kultury i edukacji pozaformalnej nad opracowaniem wniosku do programu Erasmus Plus. W zespole znaleźli się specjaliści z różnych krajów – Polski, Turcji, Irlandii i Portugalii. Każdy z partnerów jest inny pod względem doświadczeń i kompetencji w zakresie edukacji kreatywnej, dzięki czemu z pewnością osiągniemy efekt synergii.

Celem naszej współpracy jest bowiem wzmocnienie współpracy między partnerami projektu, w tym między organizacjami działającymi w obszarze edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej. Chcemy także zwiększyć wiedzę edukatorów i nauczycieli, jak uczyć kreatywnie oraz dostarczyć uczniom wiedzy, jak uczyć się kreatywnie.

Matematyka od kuchni

Rozpoczynamy projekt kulinarno-matematyczny. Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu warsztatów edukacyjnych dla dzieci z klasy pierwszej i drugiej i realizowany jest we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie. W trakcie warsztatów uczniowie poprzez badanie, eksperymentowanie, doświadczanie, działanie, analizowanie poszerzą swoją wiedzę matematyczną, a co ważniejsze zrozumieją jej rolę i wagę w codziennym życiu, możliwości praktycznego zastosowania. Ważnym elementem jest też nauka pracy w zespole. Planowany cykl zajęć to:

  1. Czy matematyka jest potrzebna w kuchni?
  2. Czy wszystko da się zważyć i zmierzyć? Czy litr to tyle samo co kg?
  3. Czy pizza jest symetryczna?
  4. Po co w kuchni pieniądze ?
  5. Ile matematyki potrzebne jest do upieczenia chleba ?
  6. Matematyczny savoire-vivre przy stole.

Uczniowie w działaniu poznawać będą więc m.in. ułamki, jednostki miary i objętości, różnice pomiędzy objętością a wagą, symetrię, figury geometryczne, planowanie budżetu, doskonalić będą umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Uatrakcyjnieniem nauki będzie degustacja samodzielnie przygotowanych potraw.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji Orlen w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.