Dej pozór. Szoł tok Izoldy Czmok

Śląsk jest regionem o wyrazistym dziedzictwie kulturowym i silnie zakorzenionych tradycjach. Przejawia się to w bogactwie inicjatyw kulturalnych i artystycznych promujących tradycyjne wartości. Projekt pn. „Dej pozór. Szoł rok Izoldy Czmok” realizowany przez Fundacja Rozwoju Edukacji SpatiaTVP3 Katowice przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury promuje ludzi działających na rzecz pielęgnowania i upowszechniania kultury śląskiej.

W listopadzie i grudniu 2020 r. powstanie 6-odcinkowy cykl telewizyjny, który TVP3 Katowice wyemituje na swojej antenie. W kolejnych odcinkach, obok znanych artystów oraz animatorów kultury i tradycji śląskiej zasiądą „zwykli” ludzie, którzyrealizują małe, często prywatne projekty.

Wszystkie odcinki cyklu, po emisji antenowej trafią na stronę internetową TVP3 Katowice (link), gdzie stworzą multimedialne archiwum działań na rzecz zachowania tradycji i kultury śląskiej.

Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury” i „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu.