Konsultacje z ekspertami – wymiana doświadczeń

Za nami niezwykle inspirujące konsultacje z ekspertami od edukacji. Dyskutowaliśmy na temat rozwiązań usprawniających samodzielne uczenie się. Wsparcie uczniów w tym procesie jest bardzo ważne, żeby mogli w przyszłości doskonalić swoje umiejętności i rozwijać się w interesujących ich obszarach. Ważną rolę w tych działaniach odgrywa nie tylko motywacja, ale także dobrze zorganizowana przestrzeń do pracy i nauki.

Przestrzeń determinuje bowiem nasze samopoczucie, może stymulować do działania i sprzyjać rozwojowi kreatywności. Zastanawialiśmy się nad tym, jak powinna wyglądać taka przestrzeń, jaka jest rola nauczyciela w jej tworzeniu oraz jakie są aktualne wyzwania dydaktyczne w tym zakresie. W naszym spotkaniu wzięli udział aktywni i twórczy nauczyciele ze śląskich szkół oraz przedstawiciele szkolnictwa wyższego – eksperci w zakresie wdrażania innowacji w dydaktyce. Wśród gości spotkania znaleźli się także specjaliści z zakresu animacji kultury.

Mamy nadzieję, że już wkrótce uda nam się przygotować projekty, które będą odpowiedzią na zasygnalizowane w czasie spotkania potrzeby i wyzwania.