Creating Spaces for Creativity

Ideą projektu realizowanego w okresie 2021-2023 było stworzenie nowych przestrzeni dla
kreatywności w szkole. W ramach działań członków konsorcjum powstały trzy podręczniki
dla nauczycieli i edukatorów:

1. Praktyczny podręcznik dla nauczycieli: “Jak uczyć kreatywnie?”
2. Praktyczny przewodnik dla uczniów – “Jak uczyć się kreatywnie?”
3. Rekomendacje i dobre praktyki – “Jak stworzyć przestrzeń, która rozwija kreatywność w szkole?”

W projekcie wzięli udział nauczyciele szkół z Chorzowa i Sosnowca, nauczyciele akademiccy
z Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciele szkół z Irlandii, Portugalii, Grecji i Turcji.
Efekty projektu – scenariusze lekcji, poradniki i zbiory dobrych praktyk są bezpłatnie
udostępnione nauczycielom, edukatorom, uczniom oraz wszystkim zainteresowanym.
Inicjator i lider projektu: Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA.

Partnerzy projektu:
IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu
Malatya Bilim Sanat Merkezi (Turcja)
Edmund Rice College (Irlandia)
CulturePolis (Grecja)
Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (Madera, Portugalia)

Sfinansowane ze środków UE.
Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji (NA).
Unia Europejska ani NA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Nr umowy finansowej: 2020-1-PL01-KA227-SCH-095376

Strona internetowa projektu 

REZULTAT 1.
Interaktywny podręcznik pt.
Jak uczyć się kreatywnie?
 

Pierwszy rezultat projektu to interaktywny podręcznik o tym, jak kreatywnie się uczyć. Atrakcyjna forma publikacji (ćwiczenia, zadania, ciekawostki, filmy) sprawia, że stanowi ona cenne wsparcie dla nauczycieli i edukatorów, a przede wszystkim dla głównych odbiorców – uczniów. Podręcznik jest wynikiem międzynarodowej współpracy ekspertów m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii i komunikacji.

Podręcznik powstał w 5 wersjach językowych:

 

REZULTAT 2.
podręcznik interaktywny pt.
Kreatywność w szkole.

Podręcznik dla nauczycieli składa się z dwóch głównych części. Pierwsza z nich stanowi teoretyczne wprowadzenie do kreatywnego nauczania – wyjaśnia siłę twórczego myślenia i przedstawia najskuteczniejsze metody dydaktyczne, które zwiększają kreatywność uczniów, a na koniec krótko omawia sposoby, jak systemy edukacyjne  krajów partnerskich wspierają (lub nie wspierają) kreatywność. Druga część podręcznika składa się z planów/scenariuszy pojedynczych lekcji lub większych projektów edukacyjnych. Wszystkie scenariusze oparte są na nowoczesnych, interaktywnych metodach dydaktycznych, które zwiększają kreatywność uczniów i są zgodne z wytycznymi integracji wiedzy w celu stworzenia interesujących, interdyscyplinarnych lekcji, poruszających ważne współczesne zagadnienia.

REZULTAT 3.
podręcznik interaktywny pt.
Jak kreować kreatywne przestrzenie w szkole?
Zbiór inspiracji

W podręczniku zaprezentowane zostały 44 przykłady innowacyjnych zmian w szkołach w Europie, które można wdrożyć w każdej szkole. Ustandaryzowane opisy zawierają: opis idei, jej wpływ na rozwój kreatywności, wzmocnione przez zmianę kompetencje i umiejętności, koszty zmian i sposoby ich minimalizacji. Podręcznik pokazuje, że innowacje przestrzenne w szkołach skutecznie wpływają na wzrost poziomu kreatywności, a wprowadzanie zmian nie jest trudne i kosztochłonne.

Podręcznik powstał w 5 wersjach językowych: