Jak komunikować się w erze cyfrowej? Publikacja dla młodzieży.

Podręcznik „Jak komunikować się w erze cyfrowej? Podstawy dobrej komunikacji offline” ukazał się z końcem 2021 r., a jego współautorką jest członkini zarządu Fundacji Spatia Katarzyna Sujkowska-Sobisz. Podręcznik powstał z myślą o młodych ludziach, których naturalną przestrzenią komunikacji jest środowisko wirtualne, co często nie pozwala na pełne korzystanie z dobrodziejstw bezpośredniej, głębokiej rozmowy i może osłabiać pewne kompetencje komunikacyjne, a także skutkować trudnościami w nawiązywaniu kontaktów czy rozwiązywaniu konfliktów.

Podręcznik (https://becomproject.eu/…/2021/12/PODRECZNIK_POL_29_12.pdf) wraz z zestawem gier komunikacyjnych (https://becomproject.eu/dolina-pieciu-mistrzow) oraz scenariuszami warsztatów (https://becomproject.eu/…/scenariusze-warsztatow-becom…) pobrać można ze strony projektu.
Materiały te składają się na nowoczesne kompendium edukacyjne, w którym uwzględniono zarówno perspektywę ucznia, jak i nauczyciela.

Podręcznik jest efektem prac międzynarodowego zespołu w projekcie „Między innowacją a interakcją – kreowanie przestrzeni komunikacyjnej w cyfrowym świecie” realizowanym w ramach programu Erasmus+. Partnerstwa strategiczne. Polski zespół autorów i redaktorów podręcznika stanowili pracownicy Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego.