TOMASZ SOBISZ

admirator uczenia się przez całe życie – tego tradycyjnego i tego nowoczesnego, z wykorzystywaniem technologii cyfrowych. Zwolennik wolontariatu oraz bezpośrednich spotkań i rozmowy człowieka z człowiekiem.

Specjalizuje się w tworzeniu strategii komunikacyjnych, storytellingu oraz marketingu w social mediach. Prowadzi zajęcia z kreowania tekstu ze studentami kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa na Uniwersytecie Śląskim.

Autor, koordynator i realizator przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych m.in.:

  • „Wielcy Polacy – nieznani wynalazcy” – cykl filmów o wielkich osobistościach nauki polskiej;
  • „Brawo polski” – cykl filmów promujących poprawną polszczyznę;
  • „Więcej niż obraz – poczuj malarstwo wszystkimi zmysłami” – projekt edukacyjny z obszaru sztuk wizualnych i malarstwa polskiego;
  • Akademia Liderów Dialogu Fundacji AGERE AUDE;
  • Młodzi dają radę! – dobre praktyki w partycypacji młodych obywateli w polityki miejskie na poziomie lokalnym i regionalnym;
  • „Mówię i godom” – projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży, promujący kulturę śląska;
  • „Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world” – projekt międzynarodowy we współpracy z uczelniami wyższymi z Litwy, Malty i Cypru oraz z Uniwersytetem Śląskim;
  • „iNauczyciel – edukacja medialna i informacyjna jako narzędzie rozwoju zawodowego i osobistego nauczycieli” – cykl szkoleń dla nauczycieli wzmacniających ich kompetencje cyfrowe;
  • „Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna – Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” (4 edycje);
  • „Dialog bez barier – LogoLAB” – projekt międzynarodowy we współpracy z Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Arktycznym w Tromso (Norwegia).

Członek Zarządu Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE, Śląskiego Towarzystwa Marketingowego i Stowarzyszenie Nostra Patrumque Memoria – Historia na dotyk. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – filologia polska oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – CSR. Strategia Odpowiedzialnego Biznesu.