TOMASZ SOBISZ

Prezes Zarządu Fundacji

Admirator uczenia się przez całe życie – tego tradycyjnego i tego nowoczesnego, z wykorzystywaniem technologii cyfrowych. Zwolennik wolontariatu oraz bezpośrednich spotkań i rozmowy człowieka z człowiekiem.

Specjalizuje się w tworzeniu strategii komunikacyjnych, storytellingu oraz marketingu w social mediach. Prowadzi zajęcia z kreowania tekstu ze studentami kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa na Uniwersytecie Śląskim.

Autor, koordynator i realizator przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych m.in.:

 • „Wielcy Polacy – nieznani wynalazcy” – cykl filmów o wielkich osobistościach nauki polskiej;
 • „Brawo polski” – cykl filmów promujących poprawną polszczyznę;
 • „Więcej niż obraz – poczuj malarstwo wszystkimi zmysłami” – projekt edukacyjny z obszaru sztuk wizualnych i malarstwa polskiego;
 • Akademia Liderów Dialogu Fundacji AGERE AUDE;
 • Młodzi dają radę! – dobre praktyki w partycypacji młodych obywateli w polityki miejskie na poziomie lokalnym i regionalnym;
 • „Mówię i godom” – projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży, promujący kulturę śląska;
 • „Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world” – projekt międzynarodowy we współpracy z uczelniami wyższymi z Litwy, Malty i Cypru oraz z Uniwersytetem Śląskim;
 • „iNauczyciel – edukacja medialna i informacyjna jako narzędzie rozwoju zawodowego i osobistego nauczycieli” – cykl szkoleń dla nauczycieli wzmacniających ich kompetencje cyfrowe;
 • „Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna – Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” (4 edycje);
 • „Dialog bez barier – LogoLAB” – projekt międzynarodowy we współpracy z Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Arktycznym w Tromso (Norwegia);
 • Misja Partycypacja. Młodzi podcasterzy obywatelscy – projekt międzynarodowy realizowany we współpracy z Fundacją Terram Pacis z Oslo i SZAFKE z Satu Mare.

Członek Zarządu Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE i Śląskiego Towarzystwa Marketingowego. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – filologia polska oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – CSR. Strategia Odpowiedzialnego Biznesu.