MARTA MARGIEL

Wiceprezeska Zarządu Fundacji

Propagatorka idei uczenia przez działanie i doświadczanie w sektorze edukacji formalnej i pozaformalnej. Zwolenniczka edukacji outdoorowej oraz przygodowej.  

Politolożka i literaturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych. Prowadzi zajęcia  z fundraisingu, pozyskiwania środków oraz zarządzania projektem ze studentami Wydziału Humanistycznego oraz Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego.

Ewaluatorka projektów  dydaktycznych i społecznych. Bardzo aktywnie działa w sektorze pozarządowym. Inicjatorka, autorka oraz koordynatorka wielu projektów edukacyjnych, w tym m.in.:

  • „Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych”,   projekt w partnerstwie zagranicznym, fundusze EOG, Program Edukacji;
  • „First Steps in Science. Program wspieranie uczniów wybitnie zdolnych”, Ministerstwo Edukacji Narodowej;
  • „Leading to Learn Togheter. LELETO”, projekt w partnerstwie zagranicznym, Sektor edukacji szkolnej. Partnerstwa strategiczne, Program  Erasmus +
  • „Od Algorytmu do Zawodowca”Ministerstwo Cyfryzacji;
  • „Nowa jakość edukacji – bezpieczeństwo wewnętrzne. NOJAK”, fundusze EOG;
  • „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową. isce4school” – Sektor edukacji szkolnej. Partnerstwa strategiczne, Program  Erasmus +
  • „Matematyka od kuchni” (Fundacja ORLEN);
  • „Podróże kulinarne” (Fundusz Inicjatyw Lokalnych);
  • „Podkarpackie warsztaty ceramiczno-rękodzielnicze” (Narodowe Centrum Kultury).

Członkini Zarządu Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE.