KATARZYNA SUJKOWSKA-SOBISZ

Członkini Zarządu Fundacji

Językoznawczyni, doktor nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego, której zainteresowania związane są przede wszystkim z różnymi przejawami komunikacji społecznej, zarówno w odsłonie „analogowej”, jak i cyfrowej. Prowadzi m.in. wykłady oraz konwersatoria z zakresu lingwistycznej analizy tekstu, kultury języka polskiego, języka promocji, językoznawstwa pragmatycznego, analizy tekstu perswazyjnego i współczesnego języka polskiego. Prowadziła liczne wykłady i konwersatoria za granicą, m.in. na uniwersytetach w Berlinie, Bochum, Bratysławie, Preszowie, Bańskiej Bystrzycy, Belgradzie, Doniecku, Charkowie, Turynie, Chicago i Wilnie.

Wśród jej doświadczeń znaleźć można realizację międzynarodowych konferencji naukowych oraz koordynację projektów edukacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m.in.:

  • „Projekt kariera…” realizowanego w ramach programu POWER (NCBiR);
  • „Uniwersytet Humanistów” realizowanego w ramach programu POWER (NCBiR);
  • „Between interaction and innovation – creating communication space in the digital Word” realizowanego w ramach programu Szkolnictwo Wyższe. Partnerstwa strategiczne (ERASMUS PLUS).

Prezeska Zarządu Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE.
Charyzmatyczna liderka i zaangażowana społeczniczka. Swoją pasję kreowania zmian przekazuje także studentom Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego.