BEATA DUDA

Członkini Zarządu Fundacji

zgłębia tajniki wykorzystania najnowszych narzędzi cyfrowych w edukacji formalnej i pozaformalnej – nieustannie poszukuje inspiracji, śledzi trendy i sprawdza je w praktyce. W centrum jej zainteresowań jest kształcenie świadomych młodych ludzi, którzy będą potrafili twórczo wykorzystywać potencjał nowoczesnych technologii.

Zajmuje się badaniem przestrzeni komunikacyjnej z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi do analizy języka.
Doktor nauk humanistycznych. Prowadzi zajęcia z studentami kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa oraz nowym kierunku – Komunikacja cyfrowa na Uniwersytecie Śląskim.

Społeczniczka, edukatorka, koordynatorka i realizatorka projektów społecznych i kulturalnych, w których ważną rolę pełniły narzędzia cyfrowe m.in.:

  • „Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world” – projekt usprawniający komunikację między cyfrowymi tubylcami a cyfrowymi ;
  • „Przedszkole z legendą” – cykl edukacyjnych warsztatów kreatywnych dla najmłodszych;
  • „Więcej niż obraz – poczuj malarstwo wszystkimi zmysłami” – polisensoryczne i multimedialne lekcje malarstwa polskiego;
  • „Akademia Liderów Dialogu Fundacji AGERE AUDE”
  • „Partycypacja w demokracji” – działania na rzecz włączania młodych obywateli w działania prospołeczne;
  • „Brawo polski” – cykl filmów promujących poprawną polszczyznę;
  • „Wybierz kulturę – z hejtem nie jesteś sobą” – projekt edukacyjny skierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych;
  • „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”;
  • „Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa”.

Członkini Zarządu Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego. Współpracuje na bieżąco z konsorcjum CLARIN_PL oraz z przedstawicielami branży IT.